اقتصادی

اعلام برنامه دولت برای استخدام در سال آینده / افزایش علی‌الحساب حقوق چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری دیباروز، و در بخشنامه بودجه سال آینده که به امضای سیدابراهیم رئیسی رسید، تاکید کرد که رشد حقوق و دستمزدها بر اساس عدالت و عملکرد افراد باشد. بیان عملکرد افراد را با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارایی در دستور کار قرار دهید.
همچنین در این بخشنامه با اشاره به اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی به صندوق ها، تاکید شد: کاهش تبعیض در نظام جبران خسارات کارکنان دولت با رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا. در سطوح مختلف عملکردی، تنظیم پرداخت‌های ویژه کارکنان، از جمله حق‌الزحمه جلسه، مأموریت، پاداش پایان سال و پرداخت‌های عادلانه بر اساس شایستگی و عملکرد، و تعریف الزامات جدید استخدام نیروی انسانی.
هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاههای اجرایی اعم از دارای قوانین خاص مجاز نمی باشد مگر پس از اخذ موافقت دستگاه موضوع بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص حکم. بار مالی قبل از صدور مجوز کار .
۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:
الف- درج ضریب حقوق ریالی بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم انتخاب شغل 1401. عدد قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق مشمولان قانون کار نسبت به آخرین تصمیم استخدامی به طور میانگین بیست (۲۰) درصد تعیین می شود. تعداد نهایی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- پیش بینی سقف اعتباری مربوط به سهم سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه 1402 با حداکثر مبلغی معادل سرانه اعتبار اضافه کاری سال 1401 (براساس موافقتنامه 1401).
ج- میزان پاداش پایان سال (مرخصی) طبق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه آن پیش بینی می شود. هیأت وزیران مبلغ نهایی پاداش پایان سال را تصویب خواهد کرد.
د- پیش بینی اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) به کارکنان حداکثر معادل عملکرد سال 1401 فرد (بر اساس توافقنامه سال 1401).
هـ) اعتبار خصوصی افراد با کمک بهزیستی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا سقف اعتبار فردی 1401 (براساس موافقتنامه 1401) و یک ماه پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان تعلق می گیرد. در محدوده اعتبارات
کلیه موسسات دولتی، شرکت ها و دستگاه های اجرایی اعم از شرکت های دولتی الزام به ذکر یا تصریح نام دارند مانند شرکت های وابسته به وزارت نفت، شرکت های وابسته به سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که دارای ضوابط خاصی هستند. و مقررات پرداخت حقوق و مزایا به هر نحوی. موظف است حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1402 با توجه به افزایش مندرج در بند (الف) بند (2) و بر اساس بخشنامه های هیأت حقوق و دستمزد و آیین نامه تأمین نماید. در بودجه سال تعیین شده است.

ز- مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه باکینا (پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) ق.م. قانون برنامه ششم» گروه سیستم های پرسنلی در ایران. سیستم پرسنلی نظام اداری سازمان اداری و ستادی در کشور است.
ح- هرگونه پیش بینی اعتبار برای بندهای (ب) و (ه) براساس استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده در شش ماهه اول سال 1401.
3- تامین اعتبار برای اجرای تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر معاملات، جدول زمانی قانونی، طبقه بندی مشاغل، افزایش مبانی قانونی، هرگونه جذب و استفاده از نیروی انسانی و مصوبات هیئت امناء صرفاً بر اساس مصوبات هیئت امنا. با مفاد بندهای (ج) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در صورت تایید کتبی سازمان برای کشور مجاز است.

4- در دستگاه های اجرایی از جمله دارای قوانین خاص، پیش بینی اعتبار فردی قراردادها با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با شناسنامه سازمان اداری و استخدامی مطابق قوانین و مقررات به نشانی حداکثر تا شماره 1401 (براساس موافقتنامه 1401) با در نظر گرفتن افزایش حقوق و مزایای کارکنان موضوع بند (الف) فوق الذکر بند (2) و طبق بند (ب) ماده (. 28) قانون برنامه ششم 1402 مجاز است.
5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی می بایست با حداکثر عملکرد مورد انتظار 1401 (براساس توافق متقابل 1401) به طرف قرارداد با مراجع اجرایی تسلیم شود. مفاد قسمت (الف) بند (2) فوق در مورد اختیارات شرکت.
6- دستگاه های اجرایی موظفند آمار بازنشستگان سال 1402 را ارائه و مابقی اعتبارات مرخصی و مزایای پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل تأمین یا پیش بینی و به سازمان پیشنهاد کنند. تحویل اعتبارات و فروش ملک
لازم به ذکر است افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1401 10 درصد بوده است. نرخ تورم رسمی در شرایط فعلی بالاتر از چهل درصد است.

223223

دکمه بازگشت به بالا