استان ها

افزایش اندک نرخ تورم سالانه/ کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور

مرکز آمار اعلام کرد؛

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خانوار در کشور در مهرماه 1401 به 42.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف کننده آنلاین 1401 منتشر شد.

نرخ تورم سالانه خانوارهای دولتی در آنلاین ماه 1401 معادل 42.9 درصد بوده که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

** کاهش نرخ تورم فوری خانوارهای دولتی

نرخ تورم نقطه ای به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در آنلاین 1401 48.6 درصد بوده است. این بدان معناست که به طور متوسط ​​خانوارهای کشور 48.6 درصد بیشتر از جهیزیه 1400 برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم فوری 1401 مهرماه نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 70.7 درصد کاهش 4.7 واحد درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 36.1 درصد افزایش 0.7 درصدی داشته است.

در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

** افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای دولتی

نرخ تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آنلاین 1401 نیز 3.0 درصد بود که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش داشت. نرخ تورم ماهانه گروه‌های اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2.2 درصد و 3.5 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز 2.0 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است.

** افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای دولتی

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین عدد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خانوارهای دولتی (آنلاین 1401) 42.9 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 42.3 و 46.2 درصد بوده و برای خانوارهای شهری 0.8 واحد درصد و خانوارهای روستایی 0.9 درصد افزایش داشته است.

** قیمت در این ماه تغییر می کند

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه ها و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و مرغ» (ماشین مرغ) بوده است. . در گروه اصلی «کالاها و خدمات غیرخوراکی»، گروه «آموزش و پرورش» (هزینه مدارس و دانشگاه ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رساندند.

قیمت گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نیز در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت.

** درصد تغییرات شاخص قیمت به صورت اعشاری هزینه برای کل کشور در این ماه

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آنلاین 1401 برای دهک های مختلف از 40.8 درصد برای دهک دهم تا 48.7 درصد برای دهک اول متغیر است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا