علمی و پزشکی

باگ بزرگ و مشکل ساز پیام رسان های داخلی از نظر رئیس سندیکای مخابرات !

حسین ریامی در خصوص ارزیابی عملکرد پلتفرم ها و پیام رسان های داخلی گفت: استفاده از پیام رسان ها به منظور برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی، ملیت و اقامت دائم یا موقت برای شخصی، اجتماعی و اقتصادی. این یک فرهنگ است که پیام رسان های داخلی این امکان را ندارند.» به طور کامل و در برقراری ارتباط با افراد یا شرکت هایی که شماره تلفن همراه ایرانی ندارند و ایرانی یا ایرانی نیستند اما در خارج از کشور زندگی می کنند مشکل دارند، بنابراین نمی توانند تسهیل ارتباطات بین المللی

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت ارتباطات ایران خاطرنشان کرد: به دلیل امکاناتی که پیام رسان های خارجی در روابط اقتصادی، آموزشی، صنعتی و تجاری می دهند، فعالیت های اقتصادی زیادی برای آنها شکل گرفت و محدودیت هایی که برای برخی از پیام رسان های خارجی ایجاد شد. مانعی بر سر راه رشد اقتصادی کشور که منجر به کاهش رشد صادرات و فعالیت های اقتصادی در کشور شد، بنابراین باید به گونه ای مدیریت شود که محدودیت ها برداشته شود.

4141

دکمه بازگشت به بالا