استان ها

تحول در آموزش و پرورش با کمبود نیروی انسانی محقق نمی‌شود

دیباروز / خراسان جنوبی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با تکمیل هزار معلم در استان به افتخار پیشکسوت ، آموزش و پرورش استان در آستانه سال جاری با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است. سال تحصیلی جدید

سکینه الطبی در سی و پنجمین اجلاس سران آموزش و پرورش کشور که در واقع در سالن جانبازان بیرجند برگزار شد ، افزود که “بزرگترین دغدغه آموزش و پرورش استان نیروی کار است”.

به گزارش دیباروز ، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ، وی تغییر در نیروی انسانی را ضروری دانست و گفت: در واقع زمانی می توان از تغییر صحبت کرد که نیروی انسانی تغییر کند.

معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی استراتژی آموزش و پرورش در پیگیری سند تحول را “تمرکز بر نیروی کار و معلمان” توصیف کرد و گفت: “اگرچه همه نیروهای مورد نیاز برای آموزش و پرورش فرض شده بود “ارائه دانشگاه فرهنگیان” و دانشگاه تربیت دبور شهید رجایی. “آوردن پرسنل با کیفیت به سیستم آموزشی ، اما این در عمل محقق نشده است.

وی افزود: نیاز استان از طریق مدیریت نیروی انسانی با جذب ماده 28 سهمیه های استخدامی و دانشگاه فرهنگیان ، اختصاص ساعات مطالعه به کارکنان و بازنشستگان ، اعضای هیات علمی و خرید خدمات و تعدیل شاخص های نسبت دانشجو به معلم تامین می شود.

تایپه از استخدام 694 نفر برای آزمون ماده 28 و دانشگاه وارنگیان در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش سهم دانشگاه وارنگان نسبت به سال گذشته 59 درصد و در معاینه ماده 28 قرارداد کار حدود 25 درصد است.

وی با اعلام اینکه بقیه مطالبات سال 1999 به ویژه کمک هزینه و مرخصی بازنشستگان در آینده نزدیک پرداخت می شود ، یادآور شد: به منظور افزایش درآمد خصوصی ، اعتبارات لازم برای بازاریابی و درآمدزایی در شهرها تأمین شد. هزار نهال عناب در شهر خوسف و احداث یک ساختمان تجاری در کنار آموزش بورگوند از جمله نمونه های موفق این پروژه است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا