استان ها

دشت کاشان در وضعیت خشکسالی است

دیباروز/ اصفهان رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: دشت کاشان در وضعیت خشکسالی کامل قرار دارد به طوری که 39 درصد خشکسالی شدید، 38 درصد خشکسالی شدید، 26 درصد خشکسالی متوسط ​​و 6 درصد خشکسالی ملایم است. محدود به مناطق کوهستانی

عباس ارغوانی امروز پنجشنبه 26 اسفندماه در جمع خبرنگاران گفت: میزان بارندگی 71.9 میلی متری دشت کاشان در فصل زراعی جاری 19 درصد کمتر از میزان نرمال بوده و دوازدهمین منطقه کم بارش در استان پهناور اصفهان است. .

وی افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی 85 درصد شهرستان های آران و بدگل دچار خشکسالی هستند به طوری که این منطقه 23 درصد خشکسالی شدید، 11 درصد خشکسالی شدید، 18 درصد خشکسالی متوسط ​​و 33 درصد خشکسالی را تجربه می کند. خشکسالی متوسط».

به گزارش دیباروز، رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: دشت کاشان 10 سال است که دچار خشکسالی است و این شرایط 36 ماه و 24 ماه و 12 ماه و شش ماه ثابت بوده است یعنی: ندارد. آب کافی برای بازسازی منابع آبی خود داشته باشد.

ارگوانی هشدار داد: مردم به ویژه مسئولان باید متوجه شوند که این اعداد در طول زمان رخ داده است و ما در معرض آن هستیم و باید با مشارکت همه دستگاه ها برای سازگاری با این شرایط برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: تغییرات اقلیمی می تواند بر تمامی عرصه های زندگی و موجودات بشری تاثیر بگذارد و خشکسالی مداوم ناشی از پوشش گیاهی در دشت هایی مانند ابوزیدآباد، آران، بیدگل، سیوید شهر و نوش آباد می تواند خسارات زیادی را به همراه داشته باشد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: بیش از 75 درصد دشت کاشان در 6 ماه گذشته خشکسالی شدید را تجربه کرده است و بقیه منطقه نیز از زمانی که به خشکسالی اجتماعی رسیده است، دچار خشکسالی شدید است.

ارغوانی افزود: منطقه کاشان از کمبود تجهیزات رنج می برد و در حالی که به 10 ایستگاه هواشناسی نیاز داریم، در حال حاضر تنها یک ایستگاه باران سنجی دارد و این ایستگاه در منطقه ای قرار دارد که با عملکرد سازمان هواشناسی تناسبی ندارد.

وی گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی، پدیده جوی غالب در دشت کاشان تا سه شنبه آینده کاملا ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود و دمای هوا از 16 درجه پنج شنبه با 9 درجه افزایش به 25 درجه در روز سه شنبه خواهد رسید. .

در پایان این جلسه، به همت خبرنگاران منطقه کاشان نهال دارای شناسنامه دیباروز، ایرنا، ایلنا، آنلاین، کاشان نیوز و کاشان آنلاین در باغ هواشناسی کاشته شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا