اجتماعیبرترین های کسب و کار

شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی چگونه است؟

طلاق جز موضوعات مهم در جامعه ما محسوب می‌شوند و مقرراتی که به منظور طلاق وضع می‌شود، بر اساس مسائل شرعی است. در واقع زن و شوهری که قصد جدا شدن از یک دیگر را داشته باشند، طلاق آن‌ها طبق اصول و تشریفاتی که در قانون بیان شده و این اصول برگرفته از مسائل شرعی است، انجام می‌شود. حال یکی از موضوعات بسیار مهمی که در خصوص طلاق، مطرح می‌شود، بحث شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی است. در کشور ما، تعداد زیادی از زوجین وجود دارند که ممکن است یکی از آن‌ها تبعه کشور خارجی باشد. در واقع این امکان وجود دارد که زن ایرانی با مرد خارجی و یا بالعکس رابطه زوجیت بین آن‌ها برقرار شده باشد و بنا بر عوامل مختلفی قصد طلاق گرفتن از یکدیگر را داشته باشند.

بنابراین، طلاق غیابی از سوی شوهر خارجی، همان شرایط طلاق از سوی شوهر به طور کلی قابل اجرا است و نیازی به شرایط خاصی ندارد؛ زیرا طبق قانون ایران، هر مرد همواره حق دارد همسر خود را (به طوری که خارجی یا ایرانی باشد) طلاق دهد و نیازی نیست دادگاه را در مورد یک موضوع خاص قانع کند تا بتواند همسر خود را طلاق دهد. در صورتی که همسر خارجی در دادرسی حاضر نشود و یا به طلاق موافقت نکند، در هر صورت طلاق غیابی از سوی مرد صحیح و مطابق قانون است و نیازی به ثابت کردن سایر شرایط ندارد. از مشاور حقوقی رایگان در مورد موضوع طلاق استفاده کنید ، برای دریافت ، تلفنی و حضوری طلاق، با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید.

با توجه به این که یکی از زوجین تبعه کشور خارجی است، نحوه طلاق گرفتن تبعه ایرانی و خارجی با چالش‌های مختلفی همراه است. طلاق غیابی در قانون ایران به صورت مستقیم تعریف نشده است اما می‌توان از تعاریف بیان شده در قانون آیین دادرسی مدنی به بررسی این موضوع پی برد. شرایط طلاف غیابی از همسر خارجی تفاوت چندانی با طلاق غیابی از همسران ایرانی ندارد و نحوه و انجام مراحل آن مشابه است. زن می‌تواند با اثبات دلایل محکمه پسند، همسر خارجی خود را طلاق دهد و شوهر نیز می‌تواند با پرداخت حق و حقوق زن خارج از او طلاق بگیرد. نحوه ارائه درخولست طلاق از همسر خارجی، به این صورت است که ابتدا دادخواست طلاق انجام می‌شود که البته لازم است پیش از طلاق، مراحل مربوط به جلسات مشاوره انجام شده باشد.

سپس با ثبت دادخواست طلاق و ارجاع امری داوری، در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند و در نهایت زوجین می‌توانند برای ثبت طلاق، مراجعه به محضر داشته باشند. نحوه طلاق غیابی نیز طبق شرایط ذکر شده در قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضو خوانده و وکلا و نمایندگان قانونی آن‌ها در جلسه دادگاه، این امکان وجود دارد که مرجع رسیدگی کننده، حکم به طلاق غیابی دهد. طلاق غیابی از همسر خارجی نیز طبق همین رویه انجام می‌شود. نکته مهمی که در مورد طلاق از همسر خارجی مطرح می‌شود، این است که برای طلاق، قانون ایران اجرا می‌شود یا قانون کشور متبوع که در ادامه مطلب به بررسی این موضوعات می‌پردازیم. ضمن آن که شما می‌توانید همین حالا برای جلسه مشاوره خود با و حضوری اقدام نمایید.

طلاق غیابی چیست؟

با انجام فرآیند پیش از طلاق، پرونده وارد پروسه مراحل دادرسی شده و دادگاه اقدام به بررسی دعوا می‌کند. زمانی که طلاق غیابی مطرح می‌شود، در دیدگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که زن یا مرد بدون اطلاع دادن به همسر خود اقدام به طلاق گرفتن می‌کند. در اصطلاح حقوقی، تعریف طلاق غیابی، تفاوتی با مفهوم آمیانه آن ندارد اما در هر صورت طلاق غیابی بر اساس شرایط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. در مواردی که درخواست طلاق به  دادگاه ارائه شده باشد اما طرف مقابل دعوا (خوانده) یا وکیل و نماینده آن در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکنند و یا از طریق روش‌های قانونی نیز در خصوص طلاق مطلع نشوند، امکان طلاق گرفتن به صورت غیابی وجود دارد.

با توجه به این که طلاق غیابی می‌تواند عواقب مختلفی را به همراه داشته باشد و شاید خوانده دعوا بعد از صدور حکم دادگاه بدوی از این موضوع مطلع شود، امکان اعتراض به رای دادگاه که به صورت غیابی صادر شده است، از طریق واخواهی وجود دارد. خوانده دعوا طلاق غیابی که ممکن است شوهر و یا زن باشد، به دلیل آن که در جلسات دادگاه حضور نداشته و نتوانستند که دفاعیات خود را در دادگاه بیان کنند، می‌توانند به طریق دیگری از اجرا شدن چنین حکمی خودداری کنند. در صورتی که درخواست طلاق ارائه شده باشد و خوانده دعوا حتی در صورت عدم حضور خواهان، در جلسه دادرسی حضور داشته باشد، امکان طلاق گرفتن به صورت غیابی وجود ندارد. زیرا خوانده دعوا از موضوع طلاق مطلع است و در این صورت امکان طلاق گرفتن به شیوه غیابی وجود ندارد.

طلاق غیابی خصوصا برای خانم‌ها که از حق طلاق برخوردار نیستند، می‌تواند اهمیت فراوانی داشته باشد و شوهر بدون اطلاع دادن به همسر خود اقدام به انجام چنین کاری می‌کند. همچنین در مواردی که طلاق از طرف زن نیازمند جلب رضایت شوهر است، صدور حکم طلاق می‌تواند باعث شود که شوهر نسبت به رای دادگاه اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی مجدد را داشته باشد. البته زوجه در صورتی که رضایت نامه کتبی از شوهر خود برای طلاق داشته باشد، دیگری نیاز به این که شوهر را راضی به طلاق نموده و یا این که شوهر در جلسه دادگاه حضور داشته باشد نیست و در این صورت صدور حکم طلاق غیابی، امکان پذیر است.

طلاق غیابی طبق قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به این که موضوع طلاق غیابی در جامعه و مسائل عرفی رواج و گسترش زیادی دارد اما در قانون مستقیما تعریفی از طلاق غیابی بیان نشده است. در هر صورت برای تعریف بهتر از طلاق غیابی، بهتر است که موارد ذکر شده در ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی کنیم. طبق ماده مزبور، در صورتی که شخص خوانده، وکیل یا قائم مقام خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند یا به صورت کتبی طی ارائه لایحه، دفاعیاتی نیز از خود ارائه نکرده باشند و یا در صورت عدم ارائه ابلاغیه دادگاه به صورت واقعی، حکم صادره از طرف دادگاه در این شرایط به صورت غیابی می‌باشد. حال در مورد این که طلاق غیابی چیست، موارد مزبور در قانون آیین دادرسی مدنی برای این نوع طلاق در نظر گفته می‌شود.

در واقع اگر خواهان طلاق که می‌تواند شوهر و یا زوجه باشد، درخواست طلاق به دادگاه داده باشد، طرف مقابل دعوا یا همان خوانده به همراه وکیل یا نماینده قانونی خود در جلسه دادگاه، حاضر نداشته باشند، صدور حکم امکان پذیر است. حتی در صورتی که امکان حضور خوانده و یا نماینده قانونی او در دادگاه وجود نداشته باشد و با این شرایط نیز لایحه دفاعیه نیز تقدیم دادگاه نشده باشد، باز هم دادگاه می‌تواند حکم طلاق را به صورت غیابی صادر کند. همچنین ابلاغ نشدن حضور در جلسات دادگاه به صورت ابلاغ واقعی نیز از دیگر موارد صدور حکم غیابی طلاق است. درخواست طلاق غیابی می‌توان از طرف مرد و در صورت عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه و یا بالعکس باشد. شخصی که طلاق به خوسته او صادر می‌شود و طبق موارد قانونی نیز حکم دادگاه برای طلاق به صورت غیابی صادر می‌شود، می‌تواند به ضرر طرف دیگر دعوا باشد.

با توجه به این حقوق مرد و زن در طلاق متفاوت است، در این صورت طلاق غیابی بر هیچ یک از طرفین منفعتی نخواهد داشت و برای جلوگیری از صدور چنین احکامی بابد برخلاف موارد مزبور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، عمل نمود. خصوصا این که در مواردی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در این نوع طلاق، ارائه دلیل لازمه صدور حکم طلاق است، در این صورت مرد می‌تواند در دادگاه حضور پیدا کند و با دفاع کردن از خود مانع صدور حکم طلاق شود. البته که درخواست کننده طلاق، هیچ نقشی در این که حکم طلاق به صورت غیابی صادر شود، ندارد و صدور این حکم مواردی که در قانون بیان شده است، صورت می‌گیرد و در اغلب مواقع می‌توان گفت که انجام کارهایی از طرف خوانده دعوا طلاق، سبب صدور چنین احکامی می‌شود.

مقررات مربوط به طلاق غیابی از همسر خارجی

در بخش قبل به تعریف طلاق غیابی و شرایطی که منجر به صدور این احکام می‌شود، پرداختیم. طلاق غیابی با عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاع از حقوق خود صورت می‌گیرد و در هر صورت اگر خوانده از ارائه درخواست طلاق خواهان مطلع شود، می‌تواند اعتراض خود را از طریق روشقانونی واخواهی انجام دهد. موضوع طلاق غیابی، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که یکی از زوجین، تبعه خارجی باشد. همواره این سوال مطرح می‌شود که در بحث طلاق از همسر خارجی، قانون کدام کشور اجرا می‌شود؟ در واقع اگر فرضا شوهر ایرانی بوده و زوجه نیز تابع کشور افغانستان باشد، برای طلاق گرفتن زوجین، قانون ایران اجرا می‌شود یا قانون کشور افغانستان؟ در پاسخ به این سوالات ابتدا باید به بررسی ماده ۷ قانون مدنی که در ارتباط با احوال شخصیه است، بپردازیم.

اما به جهت تکمیل این موضوع ماده ۹۶۳ قانون مدنی، بیان می‌کند که اگر زوجین، تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. البته این موضوع تا حدود زیادی به معاهدات و قراردادهای بین دو کشور بستگی دارد و در هر صورت قانون متبوع شوهر در زمینه طلاق اجرا می‌شود. در این صورت در خصوص طلاق از همسر خارجی، در صورتی که شوهر خارجی و زوجه ایرانی باشد، قانون کشور خارجی تابعیت شوهر در مورد طلاق اجرا می‌شود. حال در صورت ایرانی بودن شوهر و خارجی بودن زوجه، قانون ایران اجرا کننده طلاق می‌باشد. البته این مسائل بستگی به این دارد که قانون متبوع کشور خارجی، بر خلاف عفت و اخلاق حسنه نباشد.

لیلا بنی نعمتی

من لیلا هستم، خبرنگاری که با نگاهی به آینده، مسائل امروز را تحلیل می‌کنم. در این سایت، با بررسی روندهای اجتماعی و اقتصادی، به دنبال درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جامعه در آینده هستم.
دکمه بازگشت به بالا