عمومی

مثل شهاب آمد و زود رفت!

هر چه می خواهد باشد. بنده عزیز وقتی رفت رفت. اگر نه، اعضای هیئت مدیره می دانند و می دانند. امروز یک روز سرنوشت ساز در فوتبال ایران است. سال ها بعد وقتی تاریخ را ورق می زنند و به 28 بهمن 1400 در فوتبال ایران می رسند، اسامی افرادی را می بینند که شاید خودشان نباشند، اما بسیاری از آنها برای حق قانونی شان زیر سوال رفته اند و چه هستند. در حال انجام. من این کار را کردم و از فوتبال این کشور به خوبی یاد خواهد شد. اسامی برخی از کسانی که بنده عزیزم را به سر سفره کشانده اند مشخص نیست اما امروز قطعا مشخص خواهند شد. امروزه، پیشگیری از ضرر، هر کجا که انجام دهید، سودمند است. امسال را می توان برای تمام ناکامی های چند سال گذشته فوتبال ایران کنار گذاشت. در کنار همان روزهای بد مدیریتی که برای گرفتن یک تصمیم درست یک عمر می گرفت، اما این انتخاب بدتر از هر اشتباه دیگری بود!

این قسمت از تاریخ را نمی‌توان پاک کرد و نمی‌توان از آنچه گذشت ننوشت، اما شکی نیست که آیندگان با خواندن این نوشته‌ها لبخند می‌زنند و با خود می‌گویند: «اینقدر فاجعه است؟!» مروری بر هرج و مرج، مرور شایعات و جوک های جادوگری، مرور این حرفه ها که روزگاری فدراسیون فوتبال ایران رئیسی داشت که همه چیز را به “خیر دنیا” ربط می داد. اعتقاد بر این بود که انتخاب های عجیب و غم انگیزی که در کمتر از یک سال در سر داشت پنبه شده بود.

مثل شهابی بود که خیلی سریع آمد و رفت! حتی اگر این کار را نکنند، نسل‌های آینده این بخش از تاریخ را یاد نخواهند گرفت، زیرا وقتی بسیاری از ما در اطراف نیستیم، بهتر از ما حقیقت را درک خواهند کرد.

251 251

دکمه بازگشت به بالا