فرهنگ و هنر

محمدعلی نجفی هم استعفا کرد

پس از اعلام استعفای منوچهر شاهسواری – مدیرعامل خانه سینما – محمدعلی نجفی – رئیس هیات مدیره خانه سینما – از سمت و عضویت خود در این هیات مدیره استعفا داد.

روز گذشته خبری غیررسمی مبنی بر استعفای منوچهر شهسویری از مدیرعاملی سینماهای خان منتشر شد که با تایید رئیس این اتحادیه و اکنون پنج روز مانده به برگزاری انتخابات مجمع عمومی و مجمع عمومی. خود هیأت مدیره سینمای خان محمدعلی نجفی طی متنی به طور اختصاصی در اختیار دیباروز استعفای خود را اعلام کرد.

متن استعفانامه النجیفی – رئیس هیئت مدیره خانه سینما – به شرح زیر است:

هیئت مدیره محترم خانه سینما

با احترام

با توجه به ادامه ابهام و سردرگمی در تصمیمات هیات مدیره و همچنین مشکوک به دخالت غیرقانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که منجر به رکود و خودداری از انجام وظایف محوله از سوی هیات مدیره شد. کارگردانان هیئت مدیره و در نهایت استعفای مدیرعامل محترم «خان سینما»، رئیس هیئت مدیره و مسئول هیئت مدیره و همچنین استعفای خود را از عضویت در این هیئت اعلام می نمایم. توضیح اینکه نماینده سندیکای مدیران و منتخب مجمع عمومی محترم سینما خانه نمی تواند از اخلال در جنبش های اقلیت متاثر از دخالت های خارج از اتحادیه و علیه موجودیت همه جانبه سینما خانه حمایت کند.

با توجه به شرایط خطرناک کنونی و خطرات موجود برای بقای سندیکا و از آنجایی که برخی از اعضای محترم هیئت مدیره خواهان انتخابات نیستند، این تصمیم برای حفظ شأن رای دادن به مجمع عمومی محترم سینما است. اتحادیه ها برای من که انتظار تصمیمات عادلانه از جمله انتخابات جامع و منصفانه با مشارکت همه صاحبان قانونی اتحادیه های تشکیل دهنده سینما را دارند، امیدوارم با فراهم آوردن یک میدان انتخاباتی مستقل و عاری از تأثیرات خارج از اتحادیه، یک هیئت مدیره مؤثر مدیران می توانند با اراده سندیکایی که شامل آرای تمامی اتحادیه های ذی نفع است مدیریت سینما را بر عهده بگیرند.

محمدعلی نجفی

رئیس هیئت مدیره سینما

طبق تاریخ اعلام شده قبلی، نهم شهریورماه روز برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره خانه سینما است و با استعفای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، مشخص نیست چه چیزی وضعیت در آینده این انتخابات خواهد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا