استان ها

مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه‌ها محلی برای سرپوش گذاشتن بر روی قراردادهایشان شده است

به گزارش دیباروز، فرشید منایی، رئیس انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان وی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر بندرعباس گفت: انتقال معلولان و بحث مناسب سازی به شهر دو خواسته ای است که همواره از شهرداری و شورای شهر مطالبه داریم. قانون مشخص است اما رعایت نمی شود.

وی افزود: برای راه اندازی حمل و نقل ویژه معلولان باید قبل از آن سامانه ای ایجاد شود. تا زمانی که این سامانه راه اندازی نشود و بودجه آن در نظر گرفته نشود، امکان ارائه خدمات وجود نخواهد داشت. سیستم حمل و نقل معلولان راه اندازی شود.

رئیس انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان تصریح کرد: چرا بعد از این همه سال با وجود قانون، مناسب سازی شهرستان نتیجه نداده است؟ اشکال اصلی کار این است که هیچ یک از پروژه های شهرداری پیوست اصلاحاتی ندارند.

معنای قاطع مرکزیت تاسیسات شهرداری وی در خصوص ساحل و نبود مناسب سازی نیز گفت: حتی با تشکیل کمیته مناسب سازی در شهرداری هم هیچ اتفاقی برای حل این موضوع نمی افتد. مناسب سازی باید در مراکز اصلی شهر که قبلا ساخته شده و مراکز جدیدی که طبق قانون باید پیوست تطبیقی ​​داشته باشند انجام شود..

رئیس انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در مورد بحث مسئولیت های اجتماعی صنایع و کارخانجات بندرعباس گفت: با اکثر این کارخانه ها کار کردیم. بدون تملق می توانم بگویم که ممکن است افراد ذیربط و مدیران کارخانه خوششان نیاید، اما مسئولیت های اجتماعی کارخانه ها به محلی برای سرپوش گذاشتن بر قراردادهای ارزی و غیره تبدیل شده است. من شخصاً شاهد نقض قراردادهای آنها بوده ام و هیچ سازمانی در این پرونده دخالت ندارد.

از همانجا گفت مسئولیت های اجتماعی وی با بیان اینکه می توان مشکل ویلچر را برای همه معلولان حل کرد، گفت: با 10 میلیارد تومان مشکل ویلچر در کل استان حل می شود و این عددی برای صنایع و کارخانه های استان نیست. استان اگر سهم بهزیستی از محل مسئولیت های اجتماعی پرداخت شود این مشکل حل می شود.

46

دکمه بازگشت به بالا