استان ها

۴۵۰ مخزن سطل مکانیزه زباله در کرج نصب شد

به گزارش اخبار اینترنتی البرز ؛ ناصر حاج محمدی گفت: “جعبه های خودکار طی 45 روز گذشته توسط کارگاه تولیدی سازمان زندانها در کرج بازسازی و تحویل معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج شد.”

وی با اشاره به اینکه هزینه خرید جعبه های خودکار زیاد است ، گفت: ساخت جعبه های خودکار در هزینه شهرداری کرج صرفه جویی می کند.

حاجی محمدی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه سازمان پسماند شهرداری کرج نیز قرارداد خرید 400 سطل زباله مکانیکی را منعقد کرده است ، اظهار داشت: مناطق مختلف شهر شناسایی می شود.

حاج محمدی خاطرنشان کرد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا 20 مرداد ، 500 مخزن مکانیکی دیگر قرار است به معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 3 هزار و 150 کانتینر خودکار در مناطق مختلف کرج شناسایی شده است ، گفت: 500 کانتینر دیگر اضافه می شود و تعداد سطل زباله خودکار به 3600 سطل می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای حذف ظروف خودکار در کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطل های خودکار جمع آوری زباله در استانهایی مانند فارس ، اصفهان ، خراسان رضوی ، یزد و … وجود ندارد و از این سطل ها استفاده شده است. . حدود سه سال. ”جمع آوری شده در این استانها.

حاج محمدی تأکید کرد: فرهنگ حمل زباله در زمان معینی تاکنون در کرج به درستی انجام نشده است و این شهر نیز باید به سمتی برود که نیازی به نصب و جانمایی ظروف زباله نباشد.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی برای فرهنگ سازی حمل و نقل زباله در زمان معینی در معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج در دستور کار است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج تأکید کرد که باید به سمت افرادی برویم که می خواهند ظرف دو سال آینده جعبه های خودکار را در کرج جمع آوری کنیم.

الحج محمدی با اشاره به اینکه هزینه نصب و نگهداری هر یک از صندوق های خودکار در شهر کرج حدود 60 میلیون ریال است ، گفت: در صورت انتقال آنها از خانه ، 20 هزار تانک دیگر مناسب برای این شهر.

کرج دارای حدود 10 کلان شهر با جمعیتی در حدود 1.8 میلیون نفر است.

48

دکمه بازگشت به بالا