علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون مجلس با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادهای موجود در کمیسیون از اصلاح دو ماده از طرح شفافیت قوای سه گانه در این نهاد خبر داد. که بند 1-1 ماده 5 طرح مذکور به مرجع تقلید ارجاع و جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو مورد با اصلاحات به تصویب رسید.
در همین حال، محمدتقی نقدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی به تصویب نرسیده است.

الهه

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، شأن اصلاحات در مورد این دو مرجع در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه در شورای شوراها و کمیسیون امور داخلی اعمال شده است. با توجه به مصوبه کمیسیون در خصوص بند 1-4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره الحاق شود و در این تبصره شورای تامین کشور و شوراهای تامین استانداری ها و شهرستان ها مستثنی شدند. تبصره ذیل بند 1-5 این ماده نیز به منظور مستثنی شدن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و امور طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون اصلاح گردید.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنا در مسائل امنیتی این سازمان ها، همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی و عضو سازمان کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

آهمانطور که در مجلس مطرح شد، طرح شفافیت سه قوه دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا نهادها و سازمان‌های خاصی از این طرح مستثنی شدند یا حذف شدند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
تاکنون هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و مدام بر اساس پیشنهادات نمایندگان تغییر می کند. اگرچه نشانی های کلی همه نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما در پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های خاصی از این گونه موسسات آمده است. یعنی پیشنهادهایی که اغلب ارائه می شود برای مؤسسات یا برای تأیید فلان مؤسسه است، اما اگر مؤسسه از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء اظهارنظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. از آنجایی که پیشنهادات متعددی مطرح شد، این تبصره برای بررسی چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد تا محدوده محرمانگی در چارچوب مسائل امنیتی باشد و غلبه بر آن چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد.

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و کمیسیون انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها معمولاً استثنا نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار می گیرند. گاهی نمایندگان پیشنهاد داده اند که محدوده استثنائات این سازمان ها فقط در زمینه مسائل امنیتی باشد و در موارد غیرامنیتی و محرمانگی استثنایی وجود نداشته باشد. گاهی اوقات پیشنهادات نمایندگان با نظراتی همراه می شد که پس از جمع بندی برای ارسال به مجلس نمایندگان به کمیته ارجاع می شد.

با این تفاسیر هیچ طرح اصلاحی و استثنایی بر شفافیت قوای سه گانه مجلس تصویب نشده است، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

تکلیف این طرح شفافیت چه زمانی تعیین و در دستور کار صحن علنی مجلس نمایندگان قرار می گیرد؟
به سرعت! این طرح شفافیت در دست بررسی است و در دستور کار قرار دارد. در این موارد پس از ارجاع به کمیسیون، یکی دو روز دیگر وارد عرصه عمومی می شود و روال همیشگی خود را طی می کند و در نهایت برنامه مشخص می شود.

آیا اصلاح یا پیشنهادی غیر از استثنا برای برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه طی یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی را برای نمایندگان جمع آوری و طرح نهایی خود را مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا