عمومی

آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

آقای مدیر، تا به حال از خود پرسیده اید که چند شهر بزرگ آبادان در شهرهای ایران ساخته شده است؟ واقعاً من نمی دانم مردم تا کی باید تاوان کار مدیران نادان و بی سواد را بدهند. گناه این ملت بزرگواری که امثال خود بد مدیریت شدند چیست؟ از ساختمان فوق الذکر تصادفی نبوده و طبق مقررات کیفری جرم بوده است.

همزمان با تخریب ساختمان شهری آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید حافظی از یک سال پیش با توضیحات فنی تخصصی مبنی بر عدم رعایت موارد فنی و تخصصی نسبت به خطرات احتمالی برج دوقلوی کلانشهر هشدار داد. رعایت استانداردها در ساخت چنین برجی و با توجه به نکات تخصصی مهندسی توجه مسئولان امر ضروری است. آنچه راوی در این ویدئو در مورد تخلفات ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی و مسائل مربوط به ایمنی ساختمان می گوید بستگی به مقررات شهرسازی دارد و یک نظام مهندسی است.

در ماده 21 قانون شهرداری در حکم ناظر آمده است: در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر باید عملیات ساختمانی را در حدود پروانه کار صحیح و عملیات اجرایی کلیه را انجام دهد. ساختمانهای مشمول بند 4 قانون مهندسی و کنترل ساختمان. در ماده آخر مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و راهنما در تشخیص صحت طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و نظایر آن است. شهرداری ناظران را مکلف می‌کند تا بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت خود احداث می‌شود، از نظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و حساب‌های فنی منضم، نظارت کنند.

در بحث نظارت تدريجي بر اجراي عمليات عمراني، ماده 23 مي گويد: هر شخص حقيقي ـ حقوقي به عنوان ناظر موظف است بر فرآيندهاي اجرايي نظارت و برنامه ها را با آنچه كه در اجراي آن گام به گام ساخته مي شود، تطبيق دهد. عملیات عمرانی: تهیه گزارش تفصیلی برای نجاری و در نهایت اتمام کار و ارائه آن به مراجع ذیربط که سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. ماده 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مراجع موظفند با صدور پروانه ساختمانی کلیه وظایف و الزاماتی را که بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طراحی و اجرای ساختمان تحمیل می‌شود، به متقاضی و نمایندگان اعلام کنند. ساختمان.

در ماده 35 نیز مقرر شده است که شهرداری ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید از متقاضی شناسنامه فنی و سند مالکیت ساختمان صادر و سپس بر اساس آنها پایان کار صادر کنند.

مجموعه مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری های حوزه ساختمان و کمیته های مواد 55 و 100 حاکی از آن است که این دو مرجع به عنوان تنها مراجع ناظر بر هر نوع ساخت و ساز در محدوده شهری، موظف به تامین همه چیز هستند. جزییات ساخت و ساز از ساده ترین کار ساختمانی تا آخرین مرحله دارای نظارت متخصص می باشد. تبصره 1 ماده 31 نظام مهندسی در فصل تعریف فنی و عمرانی ساختمان مجریان را مکلف کرد. پس از اتمام کار برای تهیه تعریف فنی و عمرانی بنا به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می کند، این آیین نامه مصوبات لازم را برای تنظیم نظام مهندسی منطقه ای و رونوشت فنی و تعریف ملکی ساختمان برای صدور کار نهایی به شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ارائه می شود.

قرار است از مجموعه مقررات مذکور، ساختمان شهر آبادان تمامی این مراحل را طی کند تا کار به اتمام برسد و قبل از آن نسبت به ایجاد و شروع مراحل ساخت و ساز اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در سمت نظارت و متخصص در ساخت و ساز ساختمان اقدام شود. عملیات از صفر تا صد. ترکیب منطقی حادثه آخر و اطلاعات مندرج در فیلم منتشر شده این فرضیه را به وجود می آورد که برخی از دست اندرکاران پروژه شهر آبادان علیرغم آگاهی از مشکلات فنی-حرفه ای پروژه در انجام وظایف قانونی خود، متعهد شدند. عمل می کند. ، عامل اصلی تصادف و مرگ شهروندان است.

بنابراین در زمان مشخص شدن مقصران و علل این حادثه، باید با تاریخ انتشار فیلم سعید حافظی، روند پیشرفت پروژه به تفصیل بررسی شود، زیرا اگر مشخص شود که علت ریزش برج ها، با همین نقص فنی فیلم ذکر شده در فیلم منتشر شد و علت تصادف عمدی تلقی می شود طبق قاعده علیت مجرم مستحق مجازات و مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می باشد که عدم اقدام کارشناسان می باشد. که با توجه به تعریف رابطه سببیت و سببیت در حقوق جزا، مستحق مسئولیت کیفری و مدنی است.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا