اقتصادی

ایجاد بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی در لرستان

دیباروز / لرستان جهاد ، رئیس دانشگاه لرستان ، از ایجاد بیش از 3000 فرصت شغلی در این واحد در استان خبر داد.

دکتر امین صلاح فرضیان در گفت وگو با “دیباروز” ، با بیان اینکه حوزه اشتغال یکی از بخشهایی است که به ساختار جهاد دانشگاهی در استانداری پیوسته است ، گفت: در همین راستا سه پروژه را برای تأمین اجرا کردیم. فرصت های شغلی و دو پروژه زنان سرپرست خانوار تکمیل شده اند و کار برای اجرای برنامه ملی توسعه مشاغل خانگی در حال انجام است.

وی افزود ، “این طرحها در سه مرحله اجرا می شوند: بررسی ، شناسایی و اولویت بندی مزایای استان ، ارزیابی ، مشاوره ، آموزش و جذب کارآفرینان ، مشاوره و مشاوره ، مارک تجاری و پیوند به بازار ، مبارزه علمی برای نتیجه نهایی ، همکاری با متقاضیان.

جهاد رئیس دانشگاه لرستان سهمیه اختصاص یافته به مدل جدید برای توسعه و سازماندهی برای استانداری را 2 هزار و 700 نفر اعلام کرد که از نیمه دوم سال 1996 تا 1999 ادامه داشت و افزود: در این طرح با ارزیابی اولیه بیش از 4700 متقاضی ، سرانجام بیش از سهمیه اختصاص یافته و فرصت هایی ایجاد کردیم که در استان کار کنیم.

صلاح فرضیان به طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر اساس الگوی جدید توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی در استان اشاره کرد و گفت: همزمان با 26 استان دیگر در لرستان ، 170 نفر شاغل هستند. این برنامه به صورت هادشت ، سیلسیله و دلفان با محوریت شهرهای آسیب دیده از سیل 2009 اجرا شد و کارفرمای آن معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بود که توسط جهاد دانشگاهی تحت نظارت معاون وزیر تکمیل شد اشتغال و اشتغال توسعه کارآفرینی

وی به طرح اشتغال دیگری که توسط این نهاد اجرا شده است اشاره کرد و افزود: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی یکی از مهمترین برنامه های اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی به عنوان یک م developmentسسه توسعه در 31 استان و لرستان با سهم هزار شغل در . دنبال می شود

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار داشت: بیش از 1500 متقاضی به طور اصولی برای این پروژه ارزیابی می شوند و تاکنون 130 فرصت شغلی ایجاد شده است. در مجموع ، از طریق این سه پروژه ، بیش از 3000 شغل از طریق این واحد در منطقه ایجاد شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا