عمومی

سهم ۳ درصدی استان زنجان از سرمایه گذاری صنعتی در کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش آژانس آنلاین ، ناصر الفغفوری گفت: حجم بهره برداری از پروانه های بهره برداری صادر شده تاکنون در استان 125 هزار میلیارد ریال یا 4 میلیون و 749 میلیارد ریال در کشور است.

وی با اشاره به افزایش سهم استانداری از سرمایه گذاری صنعتی کشور اظهار داشت: تا پایان سال 1998 سهم استانداری صادر شده از پروانه های سرمایه گذاری 2٪ بود که نشان دهنده افزایش سهم استانداری در سرمایه گذاری صنعتی کشور است. تاکنون 1266 پروانه بهره برداری در استان زنجان صادر شده است که فرصت شغلی 45709 نفر را در واحدهای صنعتی استان فراهم می کند.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: صدور پروانه بهره برداری و بهره برداری از واحدهای صنعتی استان در کشور به میزان 2 درصد است.

الفغوری همچنین از سهم 4 درصدی استانداری در صدور پروانه تأسیس خبر داد و شناسایی کرد: تاکنون 3 هزار و 105 پروانه ساخت و برنامه توسعه در استان ، که 4 درصد پروانه های تاسیس صادر شده در کشور را نشان می دهد.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت استانداری افزود: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این پروژه ها 616 هزار میلیارد ریال است و پیش بینی می شود فرصت های شغلی 100 هزار نفر در استان را فراهم کنند.

فغوری اظهار داشت كه استان زنجان در صدور مجوزهای تأسیس و برنامه های توسعه در مقایسه با سایر استان ها رتبه دهم را دارد.

دکمه بازگشت به بالا