عمومی

فوتی های کرونا در زنجان کاهش بسیار محسوسی دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

پرویز گیزیلباش در مصاحبه با آنلاین ، گفت که تنها راه برای قطع روند ویروس کرونا ویروس رعایت پروتکل های بهداشتی است و افزود که پوشش در استان به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

وی گفت: در حال حاضر خدابنده در وضعیت زرد کرونا و با وجود بلندی های جولان در کشور ، تیم هایی است که در چارچوب طرح شهید سلیمانی در این شهر فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بیانیه ای با بیان اینکه در همه شهرها با آزمایشات سریع و PCR در حال جستجوی بیماری هستیم ، اظهار داشت: آزمایشات سریع در استان افزایش یافته است.

غزلباش با بیان اینکه ماسک در استان زنجان بیش از 23 درصد کاهش یافته است و این به هیچ وجه مورد توجه عموم نیست ، افزود: مردم باید بدانند که کرونا به پایان نرسیده است و مانند گذشته باید ماسک تقویت شود در زندگی آنها. و فاصله اجتماعی باید در نظر گرفته شود. “

وی گفت: “ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار ترسناک تر از ویروس چینی کرونا است.”

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: طی چند روز گذشته بیماران شریان کرونا و کلینیک های سرپایی در استان در وضعیت پایداری بودند.

غزلباش افزود: در طی ماه فوریه ، تعدادی از مرگ های ناشی از کرونا در استان زنجان در برخی از روزها صفر بود و این کاهش بسیار چشمگیری بود.

دکمه بازگشت به بالا