عمومی

معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

این موضوع در مورد کانون وکلا با وجود صراحت قانون مشهود است. تداخل در کارکرد اساسی نهاد مدنی که همان انتخاب مدیران است! به معنای حفظ استقلال کانون وکلا نیست! تنوع موجودیت و حیات نهادهای مدنی در شکل دهی و تحقق الزامات جمهوری و دموکراسی نقش اساسی انکارناپذیری دارد.

در جوامع پیشرفته، نهادهای مدنی نقش ناظر بر نظام‌های سیاسی را ایفا می‌کنند و کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام سیاسی در انجام وظایف محوله با نظارت این نهادها مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در اکثر نظام های سیاسی مسیر توسعه کشورها بر اساس عملکرد مؤثر و معقول چنین نهادی تعیین و تبیین می شود. نهادهای مدنی کوچکی از یک نظام سیاسی آرمانی هستند که ارکان قدرت با رای مستقیم شهروندان، زمام امور خود را بر عهده می گیرند و مسئولیت اعمال حاکمیت خود را بر عهده دارند، با فرض سهل انگاری و نارسایی ناظران غیرنظامی که آنها را وادار می کنند. کسانی که قدرت پاسخگویی و پاسخگویی به درخواست را دارند، شهروندان انجام می دهند. چنین نهادی بدون تحمیل ذره‌ای هزینه بر جامعه به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهد، به معنای کامل، مستقل از دولت، این استقلال از بدنه قدرت، بستر مناسبی را برای تحقق آرمان‌های یک نظام دموکراتیک فراهم می‌کند. بر اساس شایستگی و البته جمهوریت.

نظام پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که شامل برخی رفتارهای نظارت شده و استاندارد شده با هدف ارضای نیازهای اساسی یک جامعه یا گروهی از سازمان ها و جوامع در جامعه ای است که بین توده شهروندان و دولت قرار دارد، مدنی نامیده می شود. موسسه، نهاد.

شخصیت و هویت گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و غیره به عنوان نمونه هایی از نهادهای مدنی دارای جنبه های مشترک بسیاری است. ارضای نیازهای اجتماعی خاص در سازمان، رفتارهای نسبتاً پایدار مبتنی بر ثبات، پذیرش و قدردانی از آرمان‌های سازمان، استقلال: نظارت بر بدنه مدیریت را می‌توان از ویژگی‌های مشترک غالب سازمان‌ها دانست که از آن به عنوان اصلی ترین و بارزترین نشانه های سازمان. با توجه به این ویژگی های مشترک، در رژیم هایی که مدعی دموکراسی شایسته دموکراسی هستند، وجود و تعدد نهادهای مدنی را شرط لازم و اساسی برای تحقق این مدعا می دانند، زیرا با توجه به کارکرد خاص، فلسفه وجودی و اثبات مدنی است. موسسات ماهیت حمایتی و همراهی دارند و با شهروندان در حوزه‌های اجتماعی مختلف شناسایی می‌کنند که شرط اساسی اجرای این فرمان،تحقق دو شرط لازم برای پذیرش حاکمیت شایسته و اعتقاد به دموکراسی در حکومت داری با توجه به این موضوع، انتظار غالب در جامعه، اداره امور نهادهای مدنی بر اساس دموکراسی و اراده آزاد اعضا برای انتخاب مدیران و متولیان امور اتحادیه های داخلی نهاد است.

بنابراین بدیهی و بدیهی است که دخالت حاکمیت در امور داخلی نهادهای مدنی مغایر با مختصات و ویژگی‌های موجود چنین نهادی است و شهروندان دولت باید به صفات ذاتی چنین سازمانی احترام بگذارند. امری که مدت هاست در مدیریت کانون های وکلا به عنوان تنها اصطلاح نهاد مدنی قدیمی در کشور مغفول مانده است. استدلال های مختلف برای آنلاین رد صلاحیت بر نام نامزدهای انتخاب هیات مدیره مراکز، راه ساده و روشن انتخاب این نهاد مدنی با چالش ها و مشکلات غیر قابل تصوری مواجه است!

کنار گذاشته شدن بیش از نیمی از نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نمونه ای از دخالت دستگاه های حاکمیتی در مدیریت نهادهای مدنی است که در قالب قیم ظاهر می شود!

صرف نظر از وظایف سازمانی و وظایف نهادها که بر اساس اساسنامه و پروتکل تشریح شده است، مردم اغلب خواسته ها و انتظارات شهروندان خود را که دولت نادیده می گیرد، از وظایف این مراکز می دانند. بنگاه در بخش اساسی فرآیند تصمیم گیری یعنی انتخاب مدیران نمی تواند مستقل از دولت عمل کند!

با توجه به خاستگاه اصلی نهادهای مدنی چگونه انتظار یک شغل موثر را داریم؟ گرچه چالش مذکور به عنوان یکی از مشکلات نهاد وکالت مطرح شد، اما طرف دیگر موضوع انتظارات مردمی است که مهمترین انگیزه و دلیل اصلی حیات و تلاش نهادهای مدنی در تداوم آن تلقی می شود. . ردیابی و گسترش حوزه فعالیت خود به عبارت دیگر چنین برخوردهای لذیذی نه تنها اعتبار نهادهای مدنی را زیر سوال می برد، بلکه بذر یأس و بی اعتمادی نسبت به فعالیت ها و عملکرد این نهادها در بدنه جامعه کاشته می شود.

لذا بررسی این گونه معاملات با فرض اینکه دولت خود را صالح به مداخله در امور داخلی کانون های وکلا می داند، بهتر است استانداردها و ضوابط شناخته شده ای را در این امور تعریف و ارائه کند، اما وظیفه وکلا و کانون های وکلا باید در این بند توضیح داده شوند.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا