اجتماعی

چهار مصوبه؛ حاصل دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده

دومین جلسه ستاد ملی زنان و خانواده در دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور برگزار شد که چهار طرح پیشنهادی دبیرخانه این ستاد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (دیباروز)، دومین جلسه ستاد ملی زنان و خانواده عصر امروز 16 دی ماه با حضور آقای ابراهیم رئیسی – رئیس کمیسیون ملی زنان و خانواده و انسه برگزار شد. خزعلی – معاون رئیس جمهور در امور زنان. و امور خانواده، دبیر این ستاد، وزرا و نمایندگان نهادهای سه قوه.

بر اساس اعلام معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در این جلسه دبیرخانه ستاد ملی زنان و خانواده، چهار پیشنهاد در زمینه کاهش آسیب های طلاق با کمک مشاوره برای تازه ازدواج کرده ها مطرح شد. زوج ها. زوجین، سامانه اشتغال زنان، سامانه جامع آمار زنان و خانواده و تشکیل تیم کاری بانوان، بهداشت و ایمنی ارائه و تصویب شد.

موافقت با مشاوره رایگان برای جوانان

مشاوره در چهار سال اول زندگی زوجین سال اول رایگان و سال دوم تا چهارم دهک اول تا چهارم رایگان. این طرح به صورت پایلوت برای سال اول در پنج شهرستان پر حاشیه اجرا می شود.

تصویب طرح نظام شغلی زنان

در این جلسه با طرح ساماندهی وضعیت اشتغال بانوان موافقت شد و مقرر شد این طرح با توجه به مسئولیت های متعدد بانوان اصلاح و در جلسه بعدی ستاد به تصویب برسد.

طرح تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده ها بر حسب جنسیت با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی

به منظور ادغام داده های آماری مربوط به طراحی اکوسیستم زنان و خانواده و اطلس زنان در بخش های مختلف.

تشکیل کارگروه زنان، بهداشت و امنیت

این طرح با هدف برجسته سازی جایگاه زنان در مقابله با آسیب های اداری و اجتماعی و به حداقل رساندن آسیب های مختلف در نهادهای دولتی و اداری تصویب شد. این پروژه در دو بخش ملی و بین المللی فعال خواهد بود.
انتهای نامه

دکمه بازگشت به بالا