عمومی

۱۲۰میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری شهرستان زنجان اختصاص یافت – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، پرویز خالقی امروز دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان زنجان با اشاره به رویکردهای دولت سیزدهم و جایگاه ویژه مقام معظم رهبری در این حوزه. محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی و توسعه متوازن مناطق مختلف روستایی با مبالغ واریز شده در قالب اعتبارات. وی به روستاهایی که توسعه روستایی ندارند اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 1401 در راستای توسعه و عمران روستاها و محرومیت زدایی. در مناطق مختلف روستایی نیز 120 میلیارد ریال وام به روستاهای غیر روستایی شهرستان زنجان تخصیص و واریز شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی کارشناسان میزان اعتبار روستاهای فاقد توسعه روستایی در شهرستان زنجان ممکن است تا پایان سال 1401 شمسی به 250 میلیارد ریال برسد، ادامه داد: جمع آوری این دسته از اعتبارات باید مانع ارائه خدمات به روستاها نشود. خدمات رسان به هر نحوی باشد و روستاهای فاقد روستا نیز ایجاد شود.

استاندار زنجان گفت: اعتبارات روستاهای بدون کمک روستایی تنها بخشی از طرح ها و پروژه های عمرانی آن روستاها را محقق می کند و به همین دلیل مدیران دستگاه های خدمات رسان باید با اعتبارات منطقه ای و ملی برای تکمیل پروژه های روستایی پیگیری کنند. “

خالقی به سیاست های کلی شهرستان زنجان در اولویت بندی مشکلات حاکم بر روستاهای فاقد کمک روستایی و توزیع اعتبارات برای بهبود وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: توجه به شناسایی مسائل پروژه هادی و تامین آب دو عامل اصلی است. برای روستاها نیز اعتبارات روستایی بدون دهی عمدتاً به این دو اداره اختصاص می یابد تا ارگان های مربوطه در ارائه خدمات به روستائیان یاری شوند.

وی تاکید کرد: باید با انجام اقدامات ممکن و موثر زمینه ماندگاری روستاییان در روستاها و همچنین مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم کنیم تا شاهد مسائلی مانند حاشیه نشینی، بیکاری و آسیب های مختلف اجتماعی نباشیم. : مدیران دستگاه های خدمات رسان به ویژه شرکت مسکن، آب و فاضلاب شهری، اعتبارات نهادی خود را برای تکمیل پروژه های روستایی بدون حمایت روستایی پیگیری کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه حضور این گروه می تواند بخش بزرگی از انگیزه روستاییان برای ماندن در روستاها را فراهم کند، گفت: متولیان امر آبرسانی منازل روستاها در موعد مقرر نسبت به تامین آب آن اقدام کنند. . کار موثر برای حل مشکلات موجود قبل از بروز آنها.

دکمه بازگشت به بالا