اجتماعی

تجارب آموزش الکترونیکی در پاندمی کرونا و نگاه به آینده

در پرتو این طرح، ادامه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور امکان پذیر شد. اگرچه انتظار نمی رفت با توجه به وقوع ناگهانی این بحران و بی تجربگی بسیاری از دانشگاه ها و همچنین آماده نبودن برخی زیرساخت های فنی و انسانی، مسیری ساده طی شود.

آموزش مبتنی بر فناوری به یک اصل جدایی ناپذیر از آموزش کنونی و آینده تبدیل شده است و تنها از طریق این مسیر است که مهارت های مورد نیاز دانش آموزان در دنیای امروز و فردای پر فناوری ارائه می شود.

اگر نوع خدمات، کیفیت و انعطاف‌پذیری مورد نیاز در سازمان‌های داخلی به خوبی تغییر نکند، رقبای خارجی نقش بیشتری در آموزش داخلی خواهند داشت.

شورای توسعه آموزش عالی در اقدامی هوشمندانه در قالب آیین نامه جدید آموزش الکترونیکی ابلاغی در تاریخ 25/12/1392 با در نظر گرفتن این واقعیت ها و در اوج بحران کرونا، سیاست هایی را برای پساکرونا در نظر گرفت. عصر. به منظور ایجاد انعطاف پذیری در کنار فعالیت های مستقیم دانشگاه ها. برای استفاده از قابلیت های ابزارهای فناورانه برای کار در داخل کشور و جذب دانشجو در سطح بین المللی باید انعطاف ایجاد شود. این همان سیاستی است که اکثر کشورهای جهان در برخورد با دانشگاه های پیشرو از آن پیروی می کنند.

علیرغم توانمندسازی نسبی اساتید دانشگاهی، مدیران و مسئولان وزارت علوم در استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی، هنوز آگاهی کامل نسبت به توانایی و ضرورت توسعه آموزش مبتنی بر فناوری و آموزش مداوم در حوزه های مختلف از جمله تعاملی وجود دارد. ، تکنیک های تدریس مسئله محور و گروه محور. با کمک تکنولوژی، تهیه محتوای الکترونیکی تعاملی و استفاده حرفه ای از ابزار الکترونیکی در آموزش حضوری و غیر حضوری، با حوزه ها فاصله داریم.

رعایت دستورالعمل ها و دستورالعمل های اجرای آموزشی و شرایط زیرساختی لازم برای تهیه و تولید محتوای تعاملی با کیفیت در رشته های مختلف ضروری است.

حفظ محتوایی که در حال حاضر برای دانشگاه ها تولید می شود، که ثروت و منبع بزرگی برای حال و آینده است، بسیار ضروری است. باعث تاسف است که برخی از دانشگاه ها تاکنون تلاش و مدیریت کافی برای حفظ و استفاده مجدد از محتوای تولید شده انجام نداده اند.

اعضای هیأت علمی باید فعالیت‌های آموزشی فعال‌محور، دانشجو محور، شبکه‌محور و تعاملی را حتی در یک محیط حضوری طراحی و اجرا کنند. پوشش انعطاف پذیرتر (دانشجویان و کارشناسان) به عنوان یک اصل اساسی در دوره ها و جلسات علمی بیشتر در سراسر جهان دیده می شود.

فرصت ها و راهکارهای مورد نیاز برای حال و آینده با تکیه بر این ابزارها و دستاوردها نباید به دلیل بی توجهی یا عدم آگاهی برخی مسئولان کم رنگ شود و اگر این اتفاق بیفتد بار دیگر در تاریخ خواهند نوشت که ایرانیان فرصت های زیادی را از دست بدهند امیدوارم اینطوری نشود در این راستا این انجمن با افزایش جلسات علمی و بین المللی خود به آینده ای روشن در این ارائه کمک خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

4747

دکمه بازگشت به بالا