عمومی

دعوت به بهشت با زور و فشار!

بینش درست مقدمه ای برای تفکر درست است و تفکر درست تضمین کننده عمل درست است. در راه معنا و معرفت، اینها برای زندگی سالم ضروری است و زندگی معنوی و نورانی نیز برای زندگی پاک ضروری است.
انتخاب، امتیاز و قدرت انسانی ماست، اما همین نیروی انسانی، اگر در چارچوبی سالم برجسته نشود، راه را برای خطر هموار می کند. برای یک زندگی پاک، انسان به غذای پاکیزه برای جسم و روح نیاز دارد و این کسب سرمایه باید از قوانین ساده اما سختگیرانه پیروی کند.

تمام امتیاز و هنر مدافعان راه حیات پاک، شناخت کامل حوائج و راه راست و غایت خیر و رحیم پیشوایان مخاطبانشان است. در تعالیم مکتب امامان شیعه، صراطی استوار و مرجعی مطمئن و درهای امنی برای ورود به خانه آرامش روح و تهذیب زندگی و آرامش وجدان است.

تمام آنچه که به این آقایان نسبت داده می شود، غیر از این موارد، راه نادرستی است. دعوت به سوی خدا و راهنمایان بهشتی. از عده ای شنیده اید که ظالمانه و متکبرانه صحبت می کنند و معتقدند ملت گمراه است و نمایندگان واقعی راه معنوی هستند و با فشار و نیروی نیزه جامعه را به بهشت ​​می خوانند. قطعاً در مسیر اهل بیت علیهم السلام نیستند و از پیروی از عقاید باطل خوشحال می شوند.
امام باقر علیه السلام را واسطه علم خواندند تا دلها را به نور فراخواند. خداوند ما را به خاطر این نعمت ها بیامرزد. قابل اعتماد

* مدیر مدرسه لواسان

دکمه بازگشت به بالا